ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Grønn uke | EUs regelverk for bærekraftig finans: Hvordan påvirkes norsk næringsliv?

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. Hvordan påvirker det nye regelverket norsk næringsliv?

En viktig del av EUs handlingsplan for bærekrtaftig finans er å etablere et klassifiseringssystem, en taksonomi, med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig.

I dette webinaret gir partner Tore Mydske deg en innføring i hvordan taksonomien fungerer både som klassifiseringsverktøy og som rapporteringsverktøy, og hvordan regelverket vil påvirke norske virksomheter.

Foredragsholdere

  • Tore Mydske, Partner

    Tore bistår regulerte foretak med finansregulatoriske spørsmål, herunder med utarbeidelse av konsesjonssøknader og rådgivning om rammevilkår. Han bistår også i transaksjoner som involverer regulert virksomhet. Tore er ranket som "Band 1" i Chambers & Partners og "Highly regarded" i IFLR1000 innen finansregulatoriske spørsmål, og anses som en av landets ledende fagpersoner på området. Klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål.

    Tore Mydske begynte i Thommessen i 2008. Han kom da fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet, hvor han var leder av juridisk seksjon i finansmarkedsavdelingen. Han har også arbeidet som ambassaderåd for finansielle og økonomiske saker ved Norges ambassade i Washington DC.