ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Grønn uke | Bærekraftig shipping: Siste nytt om EUs kvotehandelssystem og EUs taksonomi

Hva er den siste regelverksutviklingen innen bærekraft og shipping?

I dette webinaret gjennomgår partner Henrik Hagberg og fast advokat Ingrid Skjelmo den endelige utformingen av EUs taksonomiregelverk for shipping. I tillegg ser vi nærmere på forslaget om å utvide EUs kvotehandelssystem til å omfatte maritim transport.

Foredragsholdere

  • Henrik Hagberg, Partner

    Henrik har bred erfaring med både transaksjonsarbeid og tvisteløsning innenfor hele shipping- og offshore-segmentet, blant annet i forbindelse med skipsbygging og konstruksjon av offshore-enheter, kjøp, salg og finansiering av skip og rigger, herunder prosjektfinansiering, havariarbeid og etterforskning av sjøulykker samt sjø- og energiforsikring. Henrik har vært involvert i flere av de større havariene i Norge de siste 10 årene. Henrik har også erfaring fra den norske olje og gassektoren, spesielt knyttet til norsk gasseksport.

  • Ingrid Skjelmo, Fast advokat

    Ingrid arbeider hovedsakelig med rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor shipping og annen industri. Ingrid arbeider også med ulike problemstillinger knyttet til bærekraft og klimarisiko.