ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Grønn uke | Bærekraftig finans: Hva er status og hva kan vi vente oss fremover?

EU har vedtatt en rekke nye regler knyttet til bærekraftig finans, og flere er på vei. Mange av disse reglene vil gjennomføres i Norge i løpet av kort tid, og de vil påvirke både de som tilbyr tjenester i finansmarkedet og de som benytter seg av slike tjenester. Har du oversikt over hva som kommer og hvordan dette påvirker din virksomhet?

Partner Tore Mydske og advokat Ingrid Solum gir en rask og praktisk innføring i status for de viktigste regelverkene og initiativene som er på trappene innen bærekraftig finans. Under Grønn uke oppdaterte de oss blant annet på:

  • EUs taksonomi: Hva er vedtatt i EU og hva venter vi på? Hva er status for lov om bærekraftig finans som gjennomfører taksonomiforordningen i norsk rett?
  • Økte informasjons- og rapporteringskrav: Hva er status for offentliggjøringsforordningen (SFDR) og EUs nye regelverk om bærekraftsrapportering (CSRD)? Hvordan påvirker dette norske virksomheter, og hva er tidslinjen for de kommende kravene?

Foredragsholdere

  • Tore Mydske, Partner Advokat

    Tore bistår regulerte foretak med finansregulatoriske spørsmål, herunder med utarbeidelse av konsesjonssøknader og rådgivning om rammevilkår. Han bistår også i transaksjoner som involverer regulert virksomhet. Tore er ranket som "Band 1" i Chambers & Partners og "Highly regarded" i IFLR1000 innen finansregulatoriske spørsmål, og anses som en av landets ledende fagpersoner på området. Klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål.

    Tore Mydske begynte i Thommessen i 2008. Han kom da fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet, hvor han var leder av juridisk seksjon i finansmarkedsavdelingen. Han har også arbeidet som ambassaderåd for finansielle og økonomiske saker ved Norges ambassade i Washington DC.

  • Ingrid Solum, Managing Associate Advokat

    Ingrid jobber primært med finansregulatoriske spørsmål. Hun bistår særlig fondsforvaltere og verdipapirforetak i løpende rådgivning og i konsesjonsprosesser, herunder med tilpasning til EUs regelverk for bærekraftig finans. Hun har også erfaring fra Finanstilsynets avdeling for markedstilsyn.