ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Frokostseminar | Hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser

Opptak fra livestream av frokostseminar avholdt i samarbeid med anbud365.no

Tilbudsevaluering handler om å identifisere det beste tilbudet – enten om man ønsker tilbudet med lavest pris eller kostnad, eller tilbudet med det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Det er viktig at både oppdragsgivere og leverandører har et bevisst forhold til hvordan tilbudene evalueres. For oppdragsgiver handler det om å identifisere tilbudet som best ivaretar behovet. For leverandørene handler det om muligheten til å nå helt opp i konkurransen, og å bli tildelt kontrakt. Sannsynligheten for å vinne øker når man forstår hvordan tilbudsevalueringen gjennomføres.

Det finnes en rekke ulike modeller og metodikker som kan benyttes. DFØ anbefaler i sin nye veileder at oppdragsgiverne evaluerer tilbudene på bakgrunn av en modell som prissetter kvalitet, i stedet for de mer tradisjonelle modellene der pris blir omgjort til poeng. De tradisjonelle modellene kan fortsatt benyttes, men da innenfor de føringer som KOFA og domstolene har gitt de senere år.

I seminaret vil vi gjennomgå denne og andre aktuelle evalueringsmodeller, i tillegg til overordnede rammer for tildelingskriterier/underkriterier, plikten til å dokumentere og begrunne evalueringen, samt andre utvalgte problemstillinger som både oppdragsgivere og leverandører bør ha et bevisst forhold til.

Dersom du vil laste ned presentasjonen, kan du gjøre det her.

Foredragsholdere

  • Wenche Sædal, Partner Advokat

    Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun har også betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program i bedrifter og gjennomføring av self cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.). Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir både oppdragsgivere og leverandører om bærekraftige leveranser.

  • Espen Randen, Associate Advokatfullmektig

    Espen jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, konkurranserett og annen EU/EØS-rett. Han har erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser i offentlig sektor.