ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Grønn uke | Den nye åpenhetsloven: Hva betyr den for din virksomhet?

Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Hva vil den bety for norske virksomheter i praksis?

Åpenhetsloven stiller krav om at større virksomheter skal gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, rapportere om disse aktsomhetsvurderingene og gi innsyn på forespørsel om slike forhold. Plikten gjelder både egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere.

Hvem gleder loven for? Hva bør selskapene loven gjelder gjøre for å tilpasse seg? I dette webinaret diskuterer senioradvokat Håkon Stalheim Meldahl og fast advokat Mari Gjefsen hva disse pliktene vil bety i praksis for norske virksomheter.

Foredragsholdere

  • Mari Gjefsen, Fast advokat

    Mari jobber med konkurranserett, EU/EØS-rett og compliance. Hun har bred erfaring med strategisk rådgivning til norske og internasjonele virksomheter om etterlevelse av konkurransereglene og dialog med norske myndigheter. I tillegg jobber Mari med internasjonale sanksjoner og eksportkontroll.

    I tillegg til norsk master i rettsvitenskap har Mari en LLM i internasjonal og europeisk rett fra Universitetet i Amsterdam. Under studiene hadde Mari også ulike studie- og praktikantopphold i Tyskland, Frankrike, Kroatia, Pakistan og Østerrike. Etter studiene jobbet Mari med internasjonal handelspolitikk i Nærings- og fiskeridepartementet.

    Mari er opptatt av menneskerettigheter, og har vært styremedlem i ICJ Norge siden 2018. I perioden mai 2018 til mai 2020 var hun daglig leder.

  • Håkon Stalheim Meldahl, Senioradvokat

    Håkon arbeider med tvisteløsning, kontraktsrett og compliance. Han har omfattende erfaring med rådgivning og tviseløsning i store bygg-, anlegg og industriprosjekter. Han har i tillegg arbeidet flere år som konsernadvokat i Equinor, hvor han arbeidet med rådgivning, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning knyttet til konsernets forretningsområde for prosjektutbygginger, boreoperasjoner og hele konsernets innkjøpsvirksomhet. Han arbeidet også med granskninger, og var compliance officer for nevnte forretningsområde.