ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Risiko på agendaen | Compliance 2.0: Hva er lov og hva er lurt?

GETTYIMAGES 1252469018 risiko
- , Ruseløkkveien 38, 0251, Oslo

Hva innebærer compliance for en næringslivsaktør i 2023 – en tid der ikke bare lovverket men også andre krav, forventninger og risikoer treffer toppledelser og styrer? Hvordan kan næringslivsaktører forstå risiko- og trusselbildet knyttet til egen virksomhet og gjøre gode valg, med utgangspunkt i både hva som er lov og hva som er lurt?

 • Specialist Counsel Hedvig Moe innleder om hvordan dagens risikobilde utfordrer compliance-arbeidet i næringslivet på nye måter.
 • Partner Snorre Valdimarsson har bred erfaring med praktisk compliance-arbeid, og deler sine erfaringer med å implementere compliance-program i høyrisikoland.
 • Hvordan bør virksomheter arbeide med compliance i 2023? Panelsamtale med Hedvig Moe, Snorre Valdimarsson og Managing Partner Sverre Tyrhaug. Ledet av advokat Julie Rasmussen Solli.

Det er også mulig å følge seminaret via live stream, men merk at det ikke vil tilgjengeliggjøres opptak i etterkant. Velg om du ønsker å delta digitalt eller fysisk når du melder deg på.

Risiko på agendaen

I seminarrekken "Risiko på agendaen" setter vi fokus på utfordringene som møter næringslivet i en verden i kontinuerlig endring. Seminarrekken er relevant for små og store næringslivsaktører som må forholde seg til et nytt risikobilde i 2023 – både innenfor og utenfor Norges grenser. Seminarene er særlig relevante for styremedlemmer, toppledelse og internjurister.

 • 28. september: Compliance 2.0: Hva er lov og hva er lurt?
 • 26. oktober: Handel og sikkerhet på kollisjonskurs: Hvordan navigere sanksjoner og eksportkontroll i 2023 (les mer)
 • 23. november: Butikk og sikkerhetspolitikk: Næringslivet og nasjonale sikkerhetsinteresser (les mer og meld deg på)

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Hedvig Moe, Specialist Counsel Advokat

  Hedvig startet sin juridiske karriere i Thommessen i 2000, og returnerte til firmaet i mai 2023. I mellomtiden har hun blant annet hatt sentrale stillinger i Økokrim, der hun særlig arbeidet med kriminalitet i finansmarkedene. Hedvig har også hatt lederroller i PST, der hun har opparbeidet seg kunnskap om temaer som geopolitikk, sikkerhetspolitikk og fremmed etterretning. Gjennom disse og flere andre stillinger i det offentlige har hun fått god kjennskap til sentral og lokal forvaltning, politiske prosesser og lovgivningsarbeid, som gir godt grunnlag for å yte strategisk risikorådgivning til styrer og toppledere. Samtidig har hun løpende hatt ansvar for og vært involvert i juridiske vurderinger og beslutninger, og hatt utstrakt kontakt med næringslivet. Hedvig har betydelig erfaring med kriseplanlegging og -håndtering, og med samfunns- og mediekontakt.

 • Snorre Valdimarsson, Partner Advokat

  Snorre bistår med løpende rådgivning knyttet til strukturering, prosjektfinansiering, entreprise og transaksjoner innenfor fornybar energi og infrastruktur, herunder tidligfase selskaper, og compliance. Snorre var Juridisk Direktør og en del av konsernledelsen til Scatec ASA og har strukturert, utviklet, finansiert, bygget, driftet, og solgt over hundre infrastrukturprosjekter på fire kontinenter.

 • Sverre Tyrhaug, Managing Partner Advokat

  Sverre er Managing Partner hos Thommessen, en rolle han har hatt siden 2013. Hans ambisjon er å sørge for at Thommessen når sin målsetning om å være den foretrukne rådgiveren for våre klienter og den beste arbeidsplassen for firmaets medarbeidere. Advokatbransjen må hele tiden tilpasse seg et foranderlig næringsliv og samfunn og møte utfordringer knyttet til klienters endrede behov, digitalisering, mangfold, krav om økt effektivitet og endrede forretningsmodeller. Før Sverre ble Managing Partner ledet han Thommessens kapitalmarkedsgruppe, og han har inngående og bred erfaring innen M&A.

Moderator

 • Julie Rasmussen Solli, Specialist Counsel Advokat

  Julie jobber med tvisteløsning og rådgivning innenfor opphavs,- varemerke,- design - og markedsføringsrett. Julie har særlig kunnskap om forbruker- og markedsføringsrett og bistår nasjonale og internasjonale selskaper med alle aspekter knyttet til levering av varer og tjenester til forbrukere.

Aktuelt