ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Blå uke | Prosjektfinansiering av havvind

GETTYIMAGES 93462543
Påmelding
Pris
Gratis
- , Digitalt

Regjeringen vil utlyse de første havvindprosjektene i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II innen utløpet av første kvartal 2023. Finansiell styrke er foreslått som et av de sentrale kriteriene i prekvalifiseringen av aktører i Sørlige Nordsjø II og i den kvalitative konkurransen for Utsira Nord.

Selv om det vil gjelde strenge krav til finansiell styrke antas prosjektfinansiering å bli en høyst relevant finansieringsform. I seminaret vil vi overordnet redegjøre for prosjektfinansiering som finansieringsform, og se nærmere på hvordan prosjektfinansiering av havvind vil fungere. Lyse vil – som representant for konsortiet mellom Lyse, Eviny og Shell – dele sine tanker om kommersialiseringen av havvind fra et utviklerståsted.


Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Snorre Valdimarsson, Partner Advokat

  Snorre bistår med løpende rådgivning knyttet til strukturering, prosjektfinansiering, entreprise og transaksjoner innenfor fornybar energi og infrastruktur, herunder tidligfase selskaper, og compliance. Snorre var Juridisk Direktør og en del av konsernledelsen til Scatec ASA i 14 år og har strukturert, utviklet, finansiert, bygget, driftet, og solgt over hundre infrastrukturprosjekter på fire kontinenter.

 • Ole Christoffer Ellingsen, Partner Advokat

  Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

  Fornybar energi og infrastruktur
  - energikonsern,
  - strømnettselskaper,
  - vannkraftprodusenter,
  - vindkraftprodusenter,
  - fjernvarmeselskaper,
  - fiberselskaper.

  Kraftkrevende industri
  - aluminiumsprodusenter,
  - datasentre,
  - hydrogenfabrikker,
  - batterifabrikker.

  Næringseiendom
  - boligutvikling,
  - næringslokaler,
  - logistikkeiendommer mv.

  Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.

 • Henrik Fabian Torgrimsby, Managing Associate Advokat

  Henrik jobber hovedsakelig med infrastrukturprosjekter og forsikringssaker, men har også erfaring fra shipping- og offshoresaker. Han bistår jevnlig i forhandlinger i større utbyggingsprosjekter. I tillegg bistår han en rekke forsikringsklienter i Norge og utlandet innenfor marine- og non-marine forsikringssaker. Henrik arbeider også med tvisteløsning og entrepriserettslige problemstillinger.

 • Bilde av Ånund Nerheim

  Ånund Nerheim

  Ånund Nerheim er prosjektleder for Havvind i Lyse.
  Ånund leder Lyses aktiviteter i partnerskapet med Shell og Eviny som søker lisenser for flytende og bunnfast havvind i 2023.
  Han har jobbet med vindkraft på land, kraftmarkedet og rammevilkår siden 2008.