ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Arendalsuka 2024 | Hvordan skal Norge bli ledende i det grønne skiftet? Vi har spurt fornybarselskapene som satser!

Strekning
- , Toppleiligheten Torvgaten 5, Arendal

Vi har samlet lederne fra noen av de mest fremoverlente norske fornybarselskapene for å høre om deres visjoner for fremtiden og diskutere mulighetene og utfordringene de ser i overgangen til et lavutslippssamfunn.

Vi er helt avhengig av mer fornybar energi for å nå målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Få land er like godt posisjonert for å lykkes med det grønne skiftet som Norge. Med våre unike naturressurser, sterke teknologikompetanse og investeringsevne, har vi en enestående mulighet til å befeste vår posisjon som en ledende energinasjon.

Mer informasjon om arrangementet og medvirkende på arendalsuka.no.

Kompetanseområde

Kontaktpersoner

  • Marthe Kaasa Færø, Head of Marketing and Communications

    Marthe leder firmaets markeds- og kommunikasjonsavdeling. Hun har ansvar for markedsføring, kommunikasjon i eksterne og interne kanaler, sosiale medier, pressehåndtering med mer.