ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Arendalsuka 2024 | Globale utfordringer – lokale energitiltak: Mot en klimanøytral eiendomsbransje

Vindu
- , Lille Hotell, Torvgaten 5, Arendal

Hvordan kan lokale og fornybare energitiltak møte de globale klimautfordringene?

Det regulatoriske rammeverket setter i dag både muligheter og begrensninger for lokale energiløsninger som solceller på tak, energieffektivisering m.m. Hva slags krav og insentiver kan vi forvente i fremtiden, og hvilke endringer er nødvendige for at lokale energitiltak skal spille en nøkkelrolle i en klimanøytral eiendomsbransje innen 2050?

Thommessen og Multiconsult inviterer til frokost, panelsamtale og erfaringsutveksling med eksperter fra energisektoren og eiendomsbransjen. Vi diskuterer hvordan vi kan navigere de regulatoriske utfordringene og hvilke strategier som vil drive innovasjon og bærekraft. Få innsikt i hvordan lokale energitiltak kan bli en hjørnestein i det grønne skiftet.

Mer informasjon om arrangementet og medvirkendearendalsuka.no.

Kompetanseområde

Kontaktpersoner

  • Marthe Kaasa Færø, Head of Marketing and Communications

    Marthe leder firmaets markeds- og kommunikasjonsavdeling. Hun har ansvar for markedsføring, kommunikasjon i eksterne og interne kanaler, sosiale medier, pressehåndtering med mer.