ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Arendalsuka 2024 | Bevaring og utvikling av den store vannkraften - arvesølvet må pusses og vises frem

Vannkraftverk
- , Rygerelektra, Arendal

Norge trenger mer fornybar kraft, og de fleste er enige om at vi trenger mer av alt raskere. Samtidig er det lite fokus på hvordan ryggraden i det norske vannkraftsystemet – de store vannkraftverkene – kan bevares og utvikles i en situasjon hvor vannkraften er under press fra revisjon og vanndirektivprosesser, mens klassifiseringen som grønn utfordres av taksonomien.

Uten løpende aktiv forvaltning og oppfølgning av vannkraften risikerer vi at vannkraften forvitrer og salderes istedenfor å moderniseres og tilpasses behovet i det nye kraftsystemet. Hva må eiere av stor vannkraft foreta seg for møte utfordringene og utnytte mulighetene som ligger foran oss?

Advokatfirmaet Thommessen har invitert Lyse Kraft, som kombinerer en omfattende revisjonsprosess med storstilt oppgradering og utvidelse av kraftanleggene i Røldal Suldal, til samtale.

Mer informasjon om arrangementet og medvirkendearendalsuka.no.

Kompetanseområde

Kontaktpersoner

  • Marthe Kaasa Færø, Head of Marketing and Communications

    Marthe leder firmaets markeds- og kommunikasjonsavdeling. Hun har ansvar for markedsføring, kommunikasjon i eksterne og interne kanaler, sosiale medier, pressehåndtering med mer.