Work experience

 • 2016–
  Associate, Oslo office, Thommessen
 • 2015
  Research Assistant, Department of Private Law, University of Oslo

Education

 • 2011–2015
  Master of Laws, University of Oslo

Publications

 • Markedsmisbruksforordningen og dens betydning for Norge og andre tredjeland, Tidsskrift for forretningsjus, 01/2017

  2017

 • Definisjonen av innsideinformasjon i lys av obligasjoners særtrekk, Tidsskrift for forretningsjus, 02-03/2016

  2016