Work experience

  • 1987–
    Legal secretary, Oslo office, Thommessen
  • 1983–1986
    Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Clerk
  • 1979–1981
    A/S Sørensen & Balchen, Secretary