Work experience

 • 2017
  Associate, Oslo office, Thommessen
 • 2016
  Research Assistant, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo

Education

 • 2015
  Company law & international tax law, University of Auckland
 • 2012–2016
  Master of Laws, University of Oslo

Publications

 • "... uatskillelig knyttet til" - Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet, MarIus 2017 no 488.

  2017