ThommessenFlow Finn folk
Digitale tjenester

Thommessen­Flow

Vår visjon er å gjøre oss fortjent til tillit, og dette gjelder også vår tilnærming til digital transformasjon. I møte med klient eller i retten prøver vi alltid å gjøre informasjonen mer tilgjengelig og forståelig, også ved bruk av ny teknologi.

ThommessenFlow er vår digitale satsing, og gjennom denne satsingen har vi utviklet en rekke digitale produkter som er tilgjengelige for våre klienter.

Til ThommessenFlow

Innovasjon

I Thommessen er vi nysgjerrig på nye løsninger og nye måter å arbeide på. Ved å koble vår kunnskap og erfaring med ny teknologi, skaper vi innovative løsninger. Vi tar utgangspunkt i klientenes behov, og flere av våre digitaliseringsprosjekter har blitt gjennomført i tett samarbeid med klient. God prosjektledelse kjennetegner Thommessen, og både vi og klientene erfarer betydelig tidsbesparelser og bedre kommunikasjonsflyt i prosjekter hvor våre digitale løsninger for prosjektstyring benyttes.

Vi bruker et ledende verktøy for samhandling og samarbeid på prosjektene våre og har utviklet egne prosjektstyringsverktøy. Vi har også tatt i bruk dokumentautomatisering som effektiviserer produksjonen av dokumenter og bidrar til smart jobbing internt i firmaet.

P51 A1437 nett

Vi gjør nye ting - sammen

Internt i Thommessen bruker vi mottoet "Vi gjør nye ting – sammen", og det er akkurat det vi gjør i vårt arbeid med digitalisering og innovasjon. Alle våre medarbeidere får muligheten til å være med på å utvikle og endre måten vi jobber på. Det er ofte advokatene i samarbeid med klient som ser behovet best, og kommer med forslag til hvordan teknologi og nye digitale løsninger kan bidra til effektivisering.

Med en egen digitalavdeling internt i firmaet har vi kort vei fra idé til produkt. Ved hjelp av teamarbeid og nye samarbeidsformer har vi skapt en innovasjonskultur som vi mener bidrar til å utvikle morgendagens advokatfirma.

Gjennom vår digitale satsning forenkler vi hverdagen – for oss og våre klienter. Trine Melsether
Digitaliseringssjef

Teamet

Aktuelt