Berufserfahrung

 • 2016–
  Managing Associate, Bergen office, Thommessen
 • 2015–
  Senior Associate, Bergen office, Thommessen
 • 2009–2014
  Research Fellow, Faculty of Law, University of Bergen
 • 2009–
  Senior Associate, Bergen office, Thommessen
 • 2006
  Admitted to the bar
 • 2003–
  Associate, Bergen office, Thommessen

Ausbildung

 • 1998–2003
  Candidate in Jurisprudence, University of Bergen

Veröffentlichungen

 • "Forholdsmessighet ved omgjøring av enkeltvedtak til skade utenfor klagesak", chapter 6 in the anthology "Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten", editor Karl Harald Søvig, Fagbokforlaget.

  2015

 • "Hensynene bortenfor - noen bemerkninger om utenforliggende hensyn som skranke for forvaltningens skjønnsutøvelse" in the anthology "Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland og Rasmussen, Ørnulf (ed.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år."

  2013

 • ""Huleboerdommen" (Rt. 2010 s. 612) - riktig diagnose, feil medisin?" Lov og Rett 2011, s. 283-297 [Together with co-author Njål Wang Andersen].

  2011

 • Review of Erling Hjelmeng, Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret, Lov og Rett 2010, s. 557-560.

  2010

 • Medforfatter til "Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.), Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer", Gyldendal Akademisk.

  2009