Anders Arnkværn, Kim Dobrowen og Jo Rodin oppføres som ledende innen henholdsvis ”Mergers and Acquisitions Law”, ”Capital Markets Law” og ”Banking Law”.

Best Lawyer er en internasjonal guide som hvert år kårer de beste advokatene i nærmere 70 land. Årets kåring er den femte i rekken og baserer seg på omfattende og konfidensielle undersøkelser utført blant andre advokater.