Tidligere i år vant DOF-datterselskapet frem i lagmannsretten i forbindelse med en rettssak med spørsmål om ny og gammel rederiskatteordning med tilhørende overgangsregler, korreksjonsinntektsregler, Grunnloven § 97 og skattemessig reversering av utbytte mot staten ved Sentralskattekontoret.

Staten anket saken videre til Høyesterett, men torsdag ble det kjent at Høyesterett nekter å fremme anken. DOF Rederi får nå tilbakeført over 40 millioner kroner i skatt og saksomkostninger.