Selskapet ble ved noteringen verdsatt til NOK 1,3 mrd, og aksjer for totalt NOK 960 millioner ble solgt i transaksjonen. Thommessen bisto RenoNorden og hovedaksjonærene CapVest og Accent Equity. Transaksjonen ble tilrettelagt av Carnegie, Danske Bank og DNB Markets.