Prosessen var en kombinasjon av en auksjonsprosess der industrielle kjøpere og PE-fond ble invitert til å by på selskapet, og en børsnoteringsprosess på Oslo Børs.

Get var klar til å offentliggjøre sine noteringsplaner og igangsette trykking av børsnoteringsprospektet da det ble inngått endelig avtale om salg av selskapet til TDC A/S for en pris på NOK 13,8 milliarder (EUR 1,7 milliarder).

Deutsche Bank og Goldman Sachs International var finansielle rådgivere i auksjonsprosessen, mens også andre banker var tilretteleggere i noteringsprosessen.