Geveran Trading Co Ltd har fremsatt et pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Norwegian Property ASA. Budet verdsetter aksjene i Norwegian Property ASA til ca NOK 5,5 milliarder. Thommessen bistår Norwegian Property ASA i forbindelse med tilbudet.

Norwegian Property ASA er notert på Oslo Børs og er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Les hele børsmeldingen her.

I 2014 har Thommessen dermed vært rådgiver i samtlige kapitalmarkedstransaksjoner i eiendomssektoren som gjelder aksjer på Oslo Børs. Foruten bistanden til Norwegian Property ASA, har Thommessen i 2014 rådgitt Entra ASA i deres børsnotering, og BWG Homes ASA i forbindelse med oppkjøpstilbudet fra OBOS.