Det forventes at aksjene i Entra vil bli tatt opp til notering på Oslo Børs 17. oktober 2014.

Entra er en ledende eier, forvalter og utvikler av kontorbygg i Norge. Entra eier og forvalter rundt 1,3 millioner kvadratmeter i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.  Markedsverdien av eiendomsporteføljen er på rundt 27 milliarder kroner.