Budet fra OBOS ligger på 15 kroner per aksje, noe som ligger godt over dagens markedsverdi. Budet verdsetter BWG Homes til to milliarder kroner.