Konkursåpning: 22. juni 2011
Rettsinnstans: Asker og Bærum tingrett
Konkursbo nr: 11-101424KON-AHER/1
Selskapets org nr: 989 710 796

Bostyrer: Jo Rodin

Retten oppnevnte i første skiftesamling den 19. august 2011 følgende:

Borevisor: Statsautorisert revisor Helge A Østvold
Kreditorutvalg: Øyvind Skårland (ansatterepresentant)
Advokat Henrik Hareide Nilsen

Dokumenter på saken:

Midlertidig innberetning
Engelsk oversettelse av midlertidig innberetning

Sluttinnberetning