Konkursåpning: 11. desember 2012
Rettsinnstans: Nedre Telemark tingrett
Konkursbo nr: 12-199192KON-NETE
Selskapets org nr: 992 525 150

Bostyrer: Jo Rodin

Retten har også oppnevnt følgende:
Borevisor: Statsautorisert revisor Per Ødegaard
Kreditorutvalg: Oddvar Holmer

1. skiftesamling: 22. januar 2013

Liste over dokumenter
Midlertidig innberetning 22.1.2013
Fordringsliste pr 25.11.2013
Bostyrers vurdering og innstilling av krav basert på factoringpant i favør av Nordea Finans Norge AS og Nordea Bank Norge ASA
Borevisors innberetning 28.04.2014
Årsredegjørelse 06.05.2014
Årsredegjørelse 24.11.2015