Vi har solid erfaring og kunnskap om anvendelse av anskaffelsesregelverket.

Vi bistår både offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere underlagt forsyningsforskriften med å utforme anskaffelsesstrategi, utarbeide konkurransegrunnlag og planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser. Vi har også ustrakt erfaring med å bistå oppdragsgivere i rettsprosesser og ved klager til klageorganet for offentlige anskaffelser ("KOFA").

Vi bistår også leverandører med å utforme tilbud, i forhandlinger, samt med å vurdere om det er grunnlag for å påklage tildelingsbeslutninger og/eller eventuelle beslutninger om avvisning. Vi har særlig erfaring med klager til KOFA og prosesser for domstolene, herunder begjæring om midlertidig forføyning for å hindre oppdragsgiver i å inngå kontrakt som ikke er tildelt i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

Les også mer om Thommessens kompetanse innen EU/EØS- og konkurranserett.