Konkursåpning: 23.10.2013
Rettsinnstans: Nedre Romerike tingrett
Konkursbo nr: 13-174307KON-NERO
Selskapets org nr: 959 566 704

Bostyrer: Jo Rodin

Retten har også oppnevnt følgende:
Borevisor: Statsautorisert revisor Helge Østvold
Kreditorutvalg: Advokat Trond Ellingsen

1. skiftesamling: 26. november 2013    

Liste over dokumenter  
Åpningskjennelse 23.10.2013  
Midlertidig innberetning 26.11.2013   
Rettsbok 1. skiftesamling   
Årsredegjørelse 15.12.2014 
Sluttinnberetning 14.03.2018