Bakgrunnen for transaksjonen er Aquila Capitals oppkjøp av Norsk Grønnkraft. Den endelige avtalen ble signert 7. november i Thommessens lokaler. Pareto Securities var finansiell rådgiver for Aquila

Aquila er en av Europas største uavhengige forvaltere innen alternative investeringer – med over 7 milliarder euro under forvaltning.

Norsk Grønnkraft eier og drifter en portefølje med 33 småkraftverk i Norge. Selskapet er eid av Akershus Energi Vannkraft AS, EB Kraftproduksjon AS, E-CO Energi AS og Østfold Energi AS.