ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Vardafjellet vindkraftverk stanses ikke

Getty Images 171376047

Jæren tingrett tar ikke Motvind Norges begjæring om midlertidig forføyning til følge.

Motvind ba tingretten midlertidig stanse oppføringen av vindturbiner på Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes kommune til spørsmålet om konsesjonens gyldighet er fastslått ved dom. Partene møttes i Jæren tingrett 11. til 15. mai 2020, og Advokatfirmaet Thommessen representerer utbygger i saken. I dag kom kjennelsen som fastslår at det ikke er grunnlag for å stanse oppføringen av turbiner.

- Dette er helt som forventet. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at de aktuelle forvaltningsvedtakene er ugyldige, sier Jens Naas-Bibow, som representerer vindkraftverket i saken.

- Vi har og skal ha forutsigbare rammevilkår for utbygging av fornybar energi i Norge. For bransjen er det viktig å vite at konsesjoner som er gitt, faktisk står ved lag. Kjennelsen viser at konsesjonsprosessen er grundig og omfattende, og at prosessene i saken er helt i tråd med regelverket. Det er vi fornøyd med, sier Naas-Bibow.

Spørsmålet om vedtakenes gyldighet må nå endelig avgjøres gjennom en alminnelig rettssak, dersom Motvind Norge velger å gå videre med saken.

- Kjennelsen levner ingen tvil om at vedtakene er gyldige. En rekke viktige samfunnshensyn ble tatt opp som mangelfullt vurdert av Motvind Norge under rettsmøtet, men Motvind Norge har ikke fått medhold på noen punkter. På denne bakgrunnen er det vanskelig å se for seg at domstolene i en senere rettssak vil kunne komme til en annen konklusjon, sier Naas-Bibow.

Med denne kjennelsen vil turbinmonteringen fortsette. Vardafjellet Vindkraft AS vil bygge og drifte vindkraftverket i henhold til kravene fra konsesjonsmyndigheten NVE og vil sørge for at hensynene som ble tatt opp i rettssaken, blir ivaretatt.

Les hele kjennelsen her.

Kontaktpersoner