ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessens bærekraftsrapport 2022

Trær

Thommessen ble i 2019 en del av FNs Global Compact – et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Som en del av dette samarbeidet rapporterer vi årlig på vårt arbeid og våre mål innen bærekraft. ​

I Thommessen er vi opptatt av at vi skal være "ekte team i alt vi gjør". Derfor er bærekraftsmål nummer 17 – samarbeid for å nå målene – viktig for oss. Skal vi lykkes med å nå bærekraftsmålene må vi samarbeide på tvers. Vi er derfor med i nettverk som FN Global Compact, Katapult Ocean og Klimapartnere Rogaland. Men den viktigste jobben er trolig den vi gjør sammen med klientene våre. Vi tror på at ved å integrere bærekraft i vår juridiske rådgiving innenfor samtlige bransjer og fagområder, kan vi bidra til å skape langsiktige verdier for våre klienter samtidig som vi bidrar til en bærekraftig utvikling.

Vi har tre verdier som er viktige for oss, og som er styrende for vår kultur og hvordan vi driver firmaet. Den første verdien er pålitelig, og handler om hvordan vi er. Den andre verdien er engasjert, og handler om hvordan vi møter mennesker. Sist, men ikke minst, kommer nysgjerrig, som handler om hvordan vi møter endring. I bærekraftsrapporten vår får du en oversikt over hvordan vi jobber med bærekraft strukturert under disse verdiene. Vi deler våre resultater fra året som har gått, og målene våre som skal hjelpe oss å strekke oss enda lenger. Vårt fokus er FN Global Compacts ti prinsipper innen menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

Hvordan vi jobber med bærekraft

I Thommessen jobber vi sammen med klientene våre for å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger.

  • Vi har samlet våre ressurser innen bærekraft og klimarisiko, for å hjelpe deg å nå dine mål. Les mer her
  • I vår Sustainability Database hjelper vi deg med å få oversikt over initiativer og regelverk innen bærekraft. Registrer deg her

Kontaktpersoner