ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen tar i bruk digital tinglysing

Getty Images 954578184

Dette er de viktigste fordelene digital tinglysing gir - både for våre advokater og våre klienter.

Thommessen har inngått en avtale med Ambita om løsningen eTinglysing, som medfører at registrering av en avtale mellom to parter som angår fast eiendom forbedres, forenkles og effektiviseres.

- Det at vi nå tar i bruk digital tinglysing er et ledd i vårt mål om å forenkle hverdagen for oss og våre klienter, sier Trine Melsether, digitaliseringssjef i Thommessen.

Dette er løsningens viktigste fordeler – både for våre advokater og våre klienter:

1. Alt skjer elektronisk

eTinglysing gjør at papirarbeidet forsvinner – hele tinglysingsprosessen er nå digitalisert og automatisert. Dokumenter til tinglysing kan signeres ved hjelp av BankID, noe som gjør at godkjenning og signering gjennomføres på en mye enklere måte enn tidligere. Skjøtet eller pantedokumentet blir umiddelbart registrert i grunnboken. Når dokumentet er tinglyst returneres grunnboksutskrift elektronisk fra tinglysingsmyndigheten.

2. Forenkler prosessene og jager bort tidstyver

All tinglysing skjer hos Kartverket, som er tinglysingsmyndighet i Norge. Ved å bruke eTinglysing slipper man å sende dokumenter rundt til flere parter, og deretter fysisk til Statens Kartverk. Her har du alt samlet i ett system. Ambita sørger for å holde løsningen løpende oppdatert mot endringer i Kartverkets system.

3. Sikrer kvalitet

Løsningen sikrer at dokumentet som tinglyses er hundre prosent korrekt - eventuelle feil oppdages før kunden blir bedt om å signere dokumentene. Kontrollene sjekker blant annet at dokumentet er teknisk korrekt, at det samsvarer med grunnboken og at formelle lov- og regelmessige krav er ivaretatt. Det innebærer blant annet at man slipper å få dokumenter i retur fra Kartverket på grunn av feil eller mangler.

- Vi har nå brukt eTinglysing i noen måneder. Løsningen vil gi en mer effektiv tinglysing for våre klienter, sier partner Even Bratsberg.

Vi har nå brukt eTinglysing i noen måneder. Løsningen gir en mer effektiv tinglysing for våre klienter. Even Bratsberg
Partner

Kontaktpersoner