ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen med kapittel i Mergerfilers.com

Getty Images 909472406

I den norske kapitlet får du en oppdatert fusjonskontroll-guide som dekker 50 sentrale temaer.

Mergerfilers.com tilbyr en oppdatert guide for fusjonskontroll, inkludert et "trafikklyssystem" som indikerer eventuelle kommende endringer i regelverket. De 50 temaene i guiden inkluderer blant annet terskler for meldeplikt av transaksjoner, lenker til lovverk, retningslinjer og skjemaer for inngivelse av melding, prosedyrer for inngivelse av melding, gebyr for å inngi melding med mer. Guiden inneholder også en database med praksis som kan brukes til å finne presedens for markedsdefinisjoner.

Assisterende partner Eivind Sæveraas og senioradvokat Karen Cecilie Gildberg har skrevet det norske kapitlet i den nylig publiserte fusjonskontroll-guiden. Les hele guiden hos Mergerfilers.com.

Kontaktpersoner