ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Thommessen med kapittel i ICLG: Foreign Direct Investment Regimes 2020

Getty Images 1029534500

Den norske kapitlet i Foreign Direct Investment Regimes 2020 er en nyttig guide for utenlandske investorer som ønsker å investere i Norge.

ICLG (International Comparative Legal Guide) gir aktuell og praktisk sammenlignbar juridisk informasjon om en rekke områder og oppdateres årlig. Partner i Thommessen, Eivind J. Vesterkjær, og senioradvokat, Magnus Hauge Greaker, har skrevet det norske kapittelet i den nye publikasjonen ICLG: Foreign Direct Investment Regimes 2020.

- Ikke overraskende har Norge besluttet å gjøre som mange andre land, og innført regler som gir myndighetene mulighet til å overvåke investeringer og transaksjoner som gjelder virksomheter som er viktige for den nasjonale sikkerhet. De nye norske reglene skiller seg imidlertid fra tilsvarende regler i mange andre land ved at de får anvendelse på både norske og utenlandske investorer uten noen forskjellsbehandling, sier Eivind.

- Det gjenstår å se hvilke virksomheter og sektorer som myndighetene vil anse for å falle innenfor de nye reglene om eierskapskontroll. Inntil dette er avklart, ligger det en viss uforutsigbarhet her, fordi myndighetene kan bestemme seg for at en bestemt virksomhet eller sektor skal være omfattet av de nye reglene etter en vurdering i det konkrete tilfellet, og etter at transaksjonen er avtalt og til og med gjennomført, kommenterer Greaker.

Les hele artikkelen, som først ble publisert i ICLG to: Foreign Direct Investment Regimes 2020.

Guiden er distribuert til en rekke sentrale internasjonale aktører, blant dem juridiske direktører, advokatfirmaer og offentlige myndigheter.

FDI20 Norway

Kontaktpersoner