ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Thommessen med kapittel i Cybersecurity 2020

Getty Images 1126482840

I det norske kapittelet av "Cybersecurity 2020" får du innsikt i gjeldende lovverk vedrørende cybersikkerhet.

ICLG (International Comparative Legal Guide) gir aktuell og praktisk sammenlignbar juridisk informasjon om en rekke områder og oppdateres årlig. Partner i Thommessen, Christopher Sparre-Enger Clausen og fast advokat Uros Tosinovic har skrevet det norske kapittelet i den nye publikasjonen "Cybersecurity 2020".

Les det norske kapitlet her.

Guiden er distribuert til en rekke sentrale internasjonale aktører, blant dem juridiske direktører, advokatfirmaer og offentlige myndigheter.

Kontaktpersoner