ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen med bidrag i Chambers White-Collar Crime 2020

Getty Images 670968628

Chambers & Partners' White-Collar Crime 2020 er en komparativ guide om økonomisk kriminalitet, som dekker hele 19 jurisdiksjoner.

Thommessen-partnere Henning Harborg, Audun Stornes, Svein Aage Valen og fast advokat Hedda Rysst har skrevet det norske kapittelet til årets utgave av guiden. Guiden gir advokater og andre praktiserende en overordnet oversikt over de omtalte jurisdiksjonenes systemer for bekjempelse av økonomisk kriminalitet, samt anvendelse og håndheving av aktuelle lover og regler. Guiden inneholder også kommentarer om antatt fremtidig utvikling på området.

Gjengitt med tillatelse fra Chambers & Partners. Guiden kan leses på Chambers & Partners' websider.

Kontaktpersoner