ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen med kapittel i ICLG: Foreign Direct Investment Regimes 2021

GETTYIMAGES 1090518578

Den årlige publikasjonen Foreign Direct Investment Regimes gir utenlandske investorer en guide til investering på tvers av landegrenser.

International Comparative Legal Guide (ICLG) oppdateres årlig og gir aktuell og praktisk sammenlignbar juridisk informasjon om en rekke områder. Det norske kapittelet i årets utgave av ICLG: Foreign Direct Investment Regimes 2021 er skrevet av partner i Thommessen, Eivind J. Vesterkjær, sammen med senioradvokat Magnus Hauge Greaker. Kapittelet redegjør for den norske sikkerhetslovens regler om eierskapskontroll.

- De norske reglene som gir myndighetene mulighet til å overvåke investeringer og transaksjoner som gjelder virksomheter som er viktige for den nasjonale sikkerheten skiller seg fra tilsvarende regler i mange andre land ved at de får anvendelse på både norske og utenlandske investorer uten noen forskjellsbehandling, sier Vesterkjær,

- De norske reglene legger opp til at myndighetene kan bestemme at en bestemt virksomhet skal være underlagt investeringskontroll etter en vurdering i den enkelte sak. Dette medfører en viss uforutsigbarhet, fordi det kan bli bestemt at en investering eller transaksjon skal underlegges kontroll etter at transaksjonen er avtalt og til og med gjennomført. Foreløpig er det ikke noe praksis knyttet til loven, slik at det ikke er avklart hva slags virksomheter og hvilke sektorer som vil bli underlagt investeringskontroll, sier Greaker.

Her kan du lese hele det norske kapittelet, som først ble publisert i ICLG : Foreign Direct Investment Regimes 2021.

Guiden er distribuert til en rekke sentrale internasjonale aktører, blant dem juridiske direktører, advokatfirmaer og offentlige myndigheter.

Kontaktpersoner