ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Thommessen med bidrag i ICLG: Competition Litigation 2021

DSC0750

ICLG Competition Litigation 2021 dekker det regelverket som gjelder for private søksmål basert på konkurransereglene, typisk erstatningskrav enten i etterkant av et vedtak fra myndighetene eller som selvstendig søksmål.

ICLG (International Comparative Legal Guide) er en internasjonal anerkjent kilde til ulike lands regler på en rekke rettsområder og i ulike sektorer. Thommessen-advokatene Siri Teigum, Eivind J. Vesterkjær og Heidi Jorkjend har skrevet det norske kapittelet i ICLG: Competition Litigation 2021, som nylig er publisert.

Du kan lese hele kapittelet her.

ICLG CL 2021 Norway

- Vårt kapittel i ICLG gir en nyttig oversikt over hvilke muligheter det norske rettssystemet gir til å forfølge private krav som følge av brudd på konkurransereglene. Kapittelet dekker bla hvilke krav som kan gjøres gjeldende, enten ved midlertidig forføyning eller alminnelig søksmål, bevistilgang og spørsmål om sakskostnader, sier senioradvokat Heidi Jorkjend.

Kontaktpersoner