ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Thommessen har bistått teknologiselskap i erstatningssøksmål fra internasjonalt konsern

Notere

Full frikjennelse for teknologiselskapet Norxe og deres ansatte i Borgarting lagmannsrett.

Barco, et globalt teknologikonsern med hovedkontor i Belgia, saksøkte flere av sine tidligere ansatte og deres nystartede selskap Norxe for nær NOK 200 millioner, og krevde stans i virksomheten. Blant anklagene var at de skulle ha tatt med seg forretningshemmeligheter, at de illojalt rekrutterte andre Barco-ansatte og at de illojalt planla og startet den konkurrerende virksomheten mens de fortsatt var ansatt i Barco.

Saksøkerne nådde i det alt vesentligste ikke frem med hovedanklagene i Fredrikstad tingrett. Dommen ble anket, foruten overfor fire ansatte som ble rettskraftig frikjent. I fjor høst ble saken behandlet av lagmannsretten over tre uker. Dommen kom torsdag forrige uke.

Thommessens klienter og øvrige ankemotparter fikk fullt medhold og ble frikjent for alle anklager. I tillegg ble de tilkjent omkostninger for både tingrett og lagmannsrett. Norxe fikk også medhold i et motsøksmål, hvor Barco ble dømt for å ha brutt god markedsføringsskikk og derigjennom holdt erstatningsansvarlige som følge av negativ omtale av Norxe i markedet*.

Partner Trond Hatland og senioradvokat Håkon Berge har bistått Norxe og to av deres grunnleggere i erstatningssøksmålet. Arntzen de Besche representerte fire øvrige ankemotparter – ansatte i Norxe.

- Det har vært en lang og krevende prosess for klientene våre, som startet med en utenrettslig bevissikring tilbake i 2017. Nå har Borgarting lagmannsrett enstemmig frikjent dem for alle anklager. Dommen er svært grundig og etter vårt syn velbegrunnet. Klientene er naturligvis godt fornøyde med utfallet. Ekstra hyggelig har det vært å samarbeide med gode kollegaer i Arntzen de Besche, uttaler Trond og Håkon.

*Dommen er ennå ikke rettskraftig

Kontaktpersoner