ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Thommessen har bistått Storebrand i prinsipiell skattesak

Ny 2641

Dommen avklarer hva som menes med "verdipapirfond" i skatteloven, og er av stor betydning for utenlandske verdipapirfond som er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Dommen avklarer hva som menes med "verdipapirfond" i skatteloven, og er av stor betydning for utenlandske verdipapirfond som er skattemessig hjemmehørende i Norge.

11. september 2019 avsa Høyesterett dom i en prinsipiell skattesak for Storebrand International Private Equity V Limited. Høyesterett ga Storebrand medhold i at gevinster ved salg av aksjer utenfor EØS var unntatt skatteplikt etter skatteloven § 10-31 tredje ledd.

Spørsmålet i saken var om Storebrand-fondet var et "verdipapirfond" i skattelovens forstand. Dette reiste flere underspørsmål, hvor Storebrand fikk medhold av Høyesteretts flertall på 3 dommere. Dommen avklarer hva som menes med "verdipapirfond" i skatteloven, og er av stor betydning for utenlandske verdipapirfond som er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Storebrand var bistått av et team fra Thommessen som bestod av advokatene Henning Harborg, Finn Backer-Grøndahl, Tore Mydske og advokatfullmektig Henrik Søvik.

Les hele dommen her.

Kontaktpersoner