ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Thommessen har bistått ONE-Dyas i forbindelse med oppkjøp av eierandel i Nova-utbyggingen

Mindre Getty Images 943125774 1

ONE-Dyas kjøper 10 % eierandel i utbyggingsprosjektet Nova fra Cairn for USD 59.5 millioner.

Utbygningsprosjektet ble godkjent i 2018, og produksjonsstart ventes i 2021. Transaksjonen er gjenstand for godkjenninger fra relevante myndigheter.

Team Thommessen har blitt ledet av partner Christian Hals.

Kontaktperson