ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Thommessen har bistått Eidsiva Energi i forbindelse med sammenslåingen med Hafslund E-CO

Ny 8531 2

Eidsiva Energi vil med dette bli Norges desidert største nettselskap.

Eidsiva Energi og Hafslund E-CO inngikk torsdag 27. juni 2019 en avtale som innebærer at Eidsiva Energi blir eier av Hafslund Nett og at Oslo kommune, gjennom Hafslund E-CO, blir eier av 50 % av aksjene i Eidsiva Energi. De resterende 50 % av aksjene i Eidsiva Energi vil forbli eid av kommuner og fylkeskommuner i Innlandet. Eidsiva Energi vil med dette bli Norges desidert største nettselskap.

Samtidig innebærer avtalen at Eidsiva Energis kraftvirksomhet samles under Hafslund E-CO, hvor Eidsiva vil ha en eierpost på 42,8 %. Det nye kraftproduksjonsselskapet vil bli Norges nest største kraftproduksjonsselskap med en produksjon på rundt 17,5 TWh i året.

Thommessen har bistått Eidsiva Energi med strukturering, forhandling og gjennomføring av transaksjonen, herunder også med regulatorisk rådgivning. Transaksjonen er blant Norges største landbaserte transaksjoner noen sinne og omfatter verdier på i størrelsesorden 100 milliarder kroner.

Transaksjonen har omfattet mange selskaper, eiere og fagområder. Kjerneteamet til Thommessen har blitt bistått av spesialister fra flere av Thommessens kompetanseområder, herunder Fornybar energi, M&A og selskapsrett, EU/EØS- og konkurranserett og Skatt og avgift. Thommessens team har vært ledet av Gunnar Martinsen, Bendik Christoffersen og Øyvind Mork Karlsen.

Sammenslåingen er godkjent av Konkurransetilsynet, Olje- og energidepartementet og Norges Vassdrags og Energidirektorat. Transaksjonen er planlagt gjennomført rundt månedsskiftet september/oktober 2019.

Kontaktpersoner