ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Thommessen har bistått eBay med salget av sin rubrikkvirksomhet til det Oslo Børs-noterte Adevinta

E Bay Berlin

Thommessen har vært norsk rådgiver for eBay i forbindelse med salget av selskapets rubrikkvirksomhet til Adevinta for en transaksjonsverdi på ca. USD 9,2 milliarder, og har dermed skapt verdens største internettbaserte rubrikkvirksomhet.

eBay vil motta ca. USD 2,5 milliarder i kontanter og ca. 540 millioner aksjer i Adevinta ved gjennomføring av transaksjonen, noe som representerer 44 % av aksjene, hvorav 33,3 % er stemmegivende. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av første kvartal 2021.

Team Thommessen's kjerneteam har bestått av Hans (Hasse) Cappelen Arnesen, Ylva B. Gjesdahl Petersen og Nanette Arvesen. Thommessen har bistått selskapet sammen med eBays amerikanske rådgivere Wachtell, Lipton, Rosen & Katz i denne transaksjonen. Goldman Sachs og LionTree var eBays finansielle rådgivere.

Kontaktpersoner