ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen med kapittel i Chambers Antitrust Litigation 2020

GETTYIMAGES 1170018697 Foto Getty JPG

Antitrust Litigation-guiden fra Chambers and Partners dekker næringslivets behov for en oversikt over de viktigste temaene som oppstår i forbindelse med sivile søksmål basert på brudd på konkurransereglene.

Thommessen-partnerne Siri Teigum, Eivind Vesterkjær og Eirik Raanes og senioradvokat Heidi Jorkjend har skrevet kapittelet om Norge i denne guiden, som dekker den siste utviklingen i en rekke jurisdiksjoner.

Guiden gir dekker temaer som rettsgrunnlag, beviskrav, gruppesøksmål, verneting og lovvalg, foreldelse, erstatningsutmåling, ansvar og medvirkning, alternativ tvisteløsning, finansiering og saksomkostninger, og anke.

Kombinasjonen av Thommessens ekspertise innen konkurranserett og vår solide tvisteløsningserfaring gir oss muligheten til å tilby klienter best mulig støtte også på dette området, sier partner Eirik Raanes. – Vi ser en økende interesse for sivile søksmål basert på brudd på konkurransereglene, og forventer at denne trenden vil fortsette i årene som kommer, tilføyer senioradvokat Heidi Jorkjend.

Gjengitt med tillatelse fra Chambers & Partners. Kapittelet kan leses på Chambers & Partners' websider.

Kontaktpersoner