ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen blir samarbeidspartner med Oslo Business Forum

Sverre og Christoffer 2 1

Gjennom en ny samarbeidsavtale med Oslo Business Forum revitaliserer Thommessen det årlige M&A-eventet Context. - Vi ønsker å samle kloke hoder fra næringslivet og akademia til et event hvor vi løfter blikket og diskuterer trekk som vil forme strategien til virksomheter fremover. I år vil samtalen naturlig nok preges av den geopolitiske situasjonen, forteller Managing Partner Sverre Tyrhaug.

I 2016 etablerte gründerne Marius Røed Wang og Christoffer Omberg Oslo Business Forum (OBF) med mål om å inspirere og å gi bedriftsledere verktøy og ideer til å vokse som ledere. Siden deres første konferanse for næringslivet ble arrangert for seks år siden, har eventet vokst til å bli en av de viktigste næringslivskonferansene i verden. Blant tidligere foredragsholdere på talerlisten finner du blant annet Barack Obama, Sir Alex Ferguson, Randi Zuckerberg, David Cameron og Gary Vaynerchuk.

Teamet bak OBF har som mål å bygge verdens mest betydningsfulle næringslivskonferanse innen 2025.

- For å nå denne målsetningen må vi samarbeide med de beste. Thommessen er nytenkende, har enorm fagkunnskap og bidrar svært positivt inn i norsk næringsliv gjennom deres målrettede arbeid, forteller Christoffer Omberg, CEO og Co-founder i Oslo Business Forum.

Sammen kan vi i OBF og Thommessen være med på å forme morgendagens næringsliv. Det er enormt motiverende. Christoffer Omberg
CEO og Co-founder, Oslo Business Forum

Sverre Tyrhaug, Managing Partner i Thommessen, ser frem til å komme i gang med samarbeidet.

- OBF er en ung og fremgangsrik organisasjon som på kort tid har blitt Norges beste arrangør av konferanser for næringslivet. Dette gjør dem til en naturlig samarbeidspartner for oss, forteller Sverre.

Hybrideventet Context

Vi er inne i en tid med stor geopolitisk uro, og næringslivet utvikler seg i høy hastighet. Globale megatrender som geopolitiske endringer, klimaendringer og nyskapende teknologi forvandler alle bransjer i et hurtig tempo. Basert på det vi vet i dag, hvordan kan næringslivet posisjonere seg for vekst og lønnsomhet i 2022 og i tiden fremover? Dette er temaet når Thommessen og OBF inviterer til Context 5. mai.

- I år vil samtalen naturlig nok preges av den geopolitiske situasjonen. Med Russlands invasjon av Ukraina er vi vitne til en humanitær katastrofe som rammer millioner av mennesker. På årets Context har vi fått med oss Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt, for å fortelle mer om krisen og hvordan globale maktforhold påvirker næringslivet. Vi ønsker også å belyse flere perspektiver, og skal innom både miljø/bærekraft, næringslivspolitikk, venture, desentralisert finans og mer etablert næringsliv. Når vi tillegg har sikret oss Nassim Nicholas Taleb på talerlisten, verdens fremste ekspert på usikkerhet, så må dette bli bra, sier Sverre.

Christoffer stemmer i.

- Context blir et lærerikt og inspirerende hybrid-arrangement med dyktige foredragsholdere og en møteplass for å treffe andre toppledere. Vi skal forene det beste fra to verdener; magien som oppstår når man samler mange dyktige mennesker i ett rom, og digital-formatet som gjør at mange flere får muligheten til å være med.

Mer informasjon om agenda, foredragsholdere og påmelding kommer.