ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen blir offisiell samarbeidspartner til Toppserien og Toppfotball kvinner

P51 A2405 MOV 03 40 05 29 Still001 2

Thommessen ønsker gjennom en ny samarbeidsavtale med Toppfotball Kvinner og Be Your Best å bidra til utviklingen av norsk kvinnefotball, spesielt knyttet opp mot økt profesjonalisering og kompetanseheving i Toppserien.

- Thommessen er engasjert i å løfte fram kvinnelige talenter. Ikke bare på fotballbanen, men også i vår egen bransje. Det er en kjent sak at advokatbransjen opplever frafall av kvinnelige advokater på høyere nivåer, og vi jobber aktivt med tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kvinnelige talenter. Gjennom samarbeidet med Toppfotball Kvinner kan vi bidra til dette på andre arenaer også, sier partner i Thommessen, Bendik Christoffersen.

Bruk av VR-teknologi

Gjennom samarbeidsavtalen med Toppserien og Toppfotball Kvinner muliggjør Thommessen implementering og bruk av et system for trening av kognitiv persepsjon – Be Your Best.

– Det er stor konkurranse der ute, og vi ønsker å henge med. Da er kompetanse rundt spillerne våre og hvordan vi skal forvalte dem avgjørende. Persepsjonstrening er ekstremt viktig i fotball, og det er fantastisk at verdens beste miljø på dette feltet befinner seg nettopp her. Dette er ikke systematisert noen andre steder, så å kunne gjøre det i vår liga kan være et stort konkurransefortrinn for oss, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

Toppfotball Kvinner

Fra høyre: Anne Roland, daglig leder i Be Your Best, Odd Skarheim, grunnlegger av Be Your Best, Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner og Bendik Christoffersen, partner i Thommessen. Foto: Glenn Røkeberg

Innføres i Toppserien og på utviklingsnivå i klubbene

Be Your Best er basert i Forskningsparken i Oslo, og har utviklet et læringsverktøy spesielt for fotballspillere basert på VR-teknologi. Teknologien er basert på forskning som viser at de beste spillerne i verden har unike egenskaper knyttet til evne til å hente inn informasjon og ta raske beslutninger. Med bruk av VR-brillene får spilleren trene seg på å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå på fotballbanen, samt trening i å bruke sidesynet mer aktivt. Utstyret og VR-brillene vil bli innført i Toppserien og på utviklingsnivå i klubbene.

-Vi synes det er fantastisk å bidra med vår teknologi, og samarbeide med toppklubbene i Norsk kvinnefotball sier daglig leder i Be Your Best, Anne Roland.

Satse på norsk kvinnefotball

Thommessen har tro på at bruken av Be Your Best sin VR-teknologi i Toppserien vil kunne løfte norsk kvinnefotball.

- Toppfotball Kvinner har allerede tatt et stort skritt mot å skape like muligheter for jenter og gutter i fotballen. Skal vi henge med i utviklingen internasjonalt må det satses på kvinnefotball, og denne reisen vil vi være med på! Å bruke digitale verktøy til å bli bedre er noe vi kjenner oss godt igjen i. Vi har den samme tilnærmingen i advokatbransjen hvor vi også tar i bruk teknologi for å utvikle våre talenter, samt for å effektivisere og forbedre arbeidet vårt, sier Managing Partner i Thommessen, Sverre Tyrhaug.

– Det er kostbart å investere i slik kompetanse og teknologi. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet uten Thommessen, som ønsker å være med på å løfte kvinnefotballen og utgjøre en forskjell, tilføyer Jørgensen.

Se hvordan det gikk da Vålerenga-spiller Sigrid Heien Hansen fikk prøve VR-brillene for første gang:

Kontaktpersoner