ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Lyse og Hydro etablerer felles vannkraftselskap

Getty Images 152941306

Team Thommessen har hatt gleden av bistå Lyse i forbindelse med etableringen av Norges tredje største vannkraftaktør på Sør-Vestlandet, Lyse Kraft DA, med hovedkontor i Stavanger.

Lyse Kraft DA vil bli eid med 74,4 % av Lyse Produksjon AS og 25,6 % av Hydro Energi AS, og selskapet vil ha en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh. Lyse skal forvalte kraftporteføljen og Hydro skal forestå driften av kraftverkene. Transaksjonen innebærer at Hydro slår kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) sammen med Lyses vannkraftportefølje (inklusive andeler i Sira-Kvina og Ulla Førre) til Lyse Kraft DA hvor Hydro får en eierandel på 25,6 % og Lyse en eierandel på 74,4 %.

Gjennom transaksjonen sikrer Hydro seg varig tilgang på fornybar vannkraft til sin industriproduksjon i regionen, mens Lyse blir en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge med et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger.

Norsk industrihistorie

- Det er givende å bidra til norsk industrihistorie i tråd med en hundreårig tradisjon når fornybar vannkraft på denne måten knyttes tilbake til innovativ kraftkrevende industri, sier partner Bendik Christoffersen.

Transaksjonen forventes gjennomført i Q4 2020, og er avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Thommessens bistand i transaksjonen har vært ledet av Ervin Auren og Bendik Christoffersen, og Team Thommessen har i tillegg blant annet bestått av Eivind Vesterkjær, Stein Kimsås-Otterbech, Siren Ellensen, Henrik Fabian Torgrimsby, Morten Coward Lindstad og Marte Fossan Tingstad.

50511838878 4a017a40f0 k

Olje- og energiminister Tina Bru deltok da Hydro og Lyse annonserte at de etablerer et nytt vannkraftselskap. Fra venstre: Lyse-sjef Eimund Nygaard, Tina Bru og Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim. (Foto: Hydro / Halvor Molland)

For å lese mer om transaksjonen, se linker til kunngjøringer fra selskapene under:

Se også offisiell video kunngjort av Lyse og Hydro her.

Kontaktpersoner