ThommessenFlow Finn folk
Debattinnlegg

Hva skal til for å holde på de kvinnelige talentene?

P51 A2874

Som i alle andre forretningsjuridiske firmaer, begynner det cirka like mange menn og kvinner som fullmektiger i Thommessen. Underveis ser vi at flere kvinner enn menn faller fra. Det gjør vi noe med.

Thommessens kvinneutvalg jobber for å få en høyere kvinneandel blant senioradvokater og partnere. Vi jobber sammen med ledelsen og HR for å forstå hvorfor flere kvinner enn menn slutter underveis i karrieren, og hva vi kan gjøre for å endre denne trenden. Kvinnelige medarbeidere i Thommessen møtes jevnlig for å diskutere utfordringer man møter og hvordan disse skal løses. Ofte inviteres også firmaets ledelse og de mannlige medarbeiderne til å delta i disse diskusjonene, for å sikre samarbeid og helhet. Vi er opptatt av å dele erfaringer, og vi har derfor lunsjer hvor vi inviterer kvinner med lederposisjoner i advokatbransjen og næringslivet ellers.

Fleksibel arbeidshverdag

Livet som forretningsadvokat er mer fleksibelt enn mange tror. I motsetning til i mange andre yrker, bestemmer vi ofte selv når og hvor vi jobber, når vi skal levere og hvor mange oppgaver vi kan påta oss på en gang. For at denne fleksibiliteten skal være reell, må vi ha en kultur hvor medarbeiderne tør å ta den i bruk. Dette handler om holdninger, men også om måten vi jobber sammen på. Hos Thommessen jobber vi etter en prosjektmodell som gjør det lett å planlegge hvordan vi jobber effektivt sammen i større team. Dette skaper forutsigbarhet. Vi tilrettelegger også for at medarbeidere kan jobbe hjemmefra. Hos Thommessen har alle småbarnsforeldre et eget sett med hjemmekontorutstyr.

Åpenhet om lønn

Lønn er et tema som opptar mange. Ifølge tall fra SSB fra 2016, tjener kvinner i snitt bare 86 prosent av hva menn gjør. Forskjellene gjelder også for kvinner og menn innen samme bransje. For å sikre at dette ikke skjer i Thommessen, går vi hvert år gjennom lønnsnivået til alle våre ansatte og sjekker om det finnes noen slike forskjeller hos oss. I gjennomgangen sjekker vi median- og gjennomsnittslønn mellom kvinner og menn basert på stilling og ansiennitet. Resultatet av undersøkelsen presenteres i allmøter. Vi mener denne åpenheten om lønn gjør det lettere å forebygge skjevheter i lønnsnivå basert på ubevisst diskriminering, og derfor er et viktig virkemiddel for å sikre likelønn i praksis.

Mangfold

Representasjon og mangfold handler om mer enn høy kvinneandel. Thommessen ønsker å være en arbeidsplass som tiltrekker flinke medarbeidere uavhengig av kjønn, etnisitet og bakgrunn. For å få til det, er det viktig å ha mekanismer som forhindrer ubevisst diskriminering av kandidatene våre. Thommessen har derfor en strukturert rekrutteringsprosess som skal sikre mangfold på arbeidsplassen vår. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne levere de beste juridiske tjenestene til våre klienter.

Mari Gjefsen og Cecilie Amundsen Raa
Thommessens kvinneutvalg

THOMMESSEN-TV: Bli bedre kjent med kvinneutvalget. Her fra panelsamtalen "Hvorfor slutter kvinner i advokatbransjen?" i januar 2020.

Kontaktpersoner