ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Grunn til å vente flere pålegg av meldeplikt under terskelverdiene i digitale markeder?

Getty Images 1169308396

Konkurransetilsynet varsler inngrep mot Schibsteds oppkjøp av Nettbil i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler etter å ha pålagt meldeplikt da meldepliktstersklene i konkurranseloven ikke var overskredet.

"Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn" sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet Gjermund Nese (les nyhetssaken fra Konkurransetilsynet her) .

Varselet kommer dager etter at Konkurransetilsynet med andre nordiske konkurransemyndigheter publiserte en nordisk rapport om digitale plattformer og fremtidig europeisk konkurransepolitikk. Rapporten kommer i kjølvannet av EU Kommisjonens pågående vurdering av forhånds (ex ante)-regulering av store nettplattformer med betydelige nettverkseffekter som fungerer som "gatekeepers" samt et "New Competition Tool" som særlig skal adressere markedsmakt og atferd blant ledende digitale plattformer. I den nordiske rapporten trekkes blant annet det norske Konkurransetilsynets kompetanse til å pålegge meldeplikt under terskelverdiene frem som et mulig tiltak for å adressere transaksjoner hvor etablerte digitale aktører kjøper opp innovative mindre oppstartsselskaper for å unngå (fremtidig) konkurranse.

De siste årene har Konkurransetilsynet benyttet sin kompetanse til å pålegge meldeplikt fire ganger. Hvorvidt Konkurransetilsynet i større grad vil benytte seg av denne kompetansen, særlig i digitale markeder, gjenstår å se.

Kontaktpersoner