ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Fusjon mellom Hålogaland kraft og Nordkraft-konsernene

Sildvikdammen

Transaksjonen vil gi en fordelaktig finansiell og strategisk posisjonering, samt sikre kritisk infrastruktur i regionen for det fusjonerte Nordkraft-konsernet.

Team Thommessen, ledet av Bendik Christoffersen og med Siren S. Ellensen, Morten Coward Lindstad, Marte Fossan Tingstad og Elias Kjelløkken på laget, har bistått Hålogaland Kraft AS (HLK) og Nordkraft AS (Nordkraft) i forbindelse med en fusjon av kraft-konsernene, som også omfatter en etterfølgende konsolidering av konsernenes virksomhet innen kraftproduksjons, kraftnett, bredbånd/fiber, sluttbrukersalg og vindkraft. Fusjonen er forventet gjennomført i Q4 (med virkning fra 1. januar 2021), og er avhengig av at transaksjonen godkjennes av Konkurransetilsynet og Olje- og energidepartementet. Etter fusjonen er gjennomført, vil dagens eiere i HLK eie totalt 38,80 % av aksjene i Nordkraft gjennom et holdingselskap, mens Narvik kommune og Jämtkraft AB vil fortsette som aksjonærer.

Sju kommuner, to fylker og én region står dermed godt rustet gjennom Nordkraft til å utvikle enda bedre og nye løsninger for det grønne skiftet gjennom et sterkt kompetansemiljø. Transaksjonen vil gi en fordelaktig finansiell og strategisk posisjonering, samt sikre kritisk infrastruktur i regionen for det fusjonerte Nordkraft-konsernet med tanke på fremtiden.

For mer informasjon om fusjonen, se bl.a. vedlagte linker:

Kontaktpersoner