ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Forslag til ny lov om vern av forretnings­hemmeligheter

DSC0780

Den nye loven skal erstatte dagens bestemmelser om vern av forretningshemmeligheter i markedsføringsloven og straffeloven.

Regjeringen la fredag 18. oktober 2019 frem forslag til en ny lov om vern av forretningshemmeligheter. Vernet om forretningshemmeligheter vil bli styrket, blant annet ved at det skjer en utvidelse av hvilke typer handlinger som utgjør en krenkelse av forretningshemmeligheter og ved at reglene om håndheving (forbud, erstatning mv.) styrkes.

Den nye loven skal gjennomføre EUs direktiv om forretningshemmeligheter (direktiv (EU) 2016/943), og regjeringens forslag vil trolig bli behandlet i Stortinget før jul, slik at den nye loven kan tre i kraft fra årsskiftet.

Hvis du ønsker å vite mer om lovforslaget eller har behov for bistand knyttet til forretningshemmeligheter eller andre rettigheter (IPR) kan du kontakte Camilla Vislie, Eirik W. Raanes eller Magnus Hauge Greaker.

Kontaktpersoner