ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Endringer i arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering

Getty Images 1153645385

1. september 2020 ble arbeidsgiverperioden utvidet, og arbeidsgiver skal betale lønn de ti første dagene av permittering.

Da korona-pandemien rammet og tvang Norge til å stenge ned i mars, ble det iverksatt flere tiltak for å beskytte norsk næringsliv og arbeidsplasser. Et av disse var at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering ble redusert fra 15 til to dager, med virkning fra 20. mars 2020. Fra 1. september 2020 utvides arbeidsgiverperioden, og arbeidsgiver skal betale lønn de ti første dagene av permittering. Endringen gjelder permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020. For ansatte som tar ut i permisjon i løpet av august måned er arbeidsgiverperioden to dager, selv om denne kan strekke seg inn i september.

Bakgrunnen for at arbeidsgiverperioden utvides, er økt aktivitet, og at etterspørsel etter arbeidskraft vil ta seg opp ettersom samfunnet etter hvert kommer tilbake til normalen. Ved å øke de økonomiske forpliktelsene for arbeidsgiver, håper lovgiver å bidra til at det ikke iverksettes flere permitteringer enn nødvendig.

Regjeringen har også varslet et forslag om å utvide den maksimale permitteringsperioden fra 26 til 52 uker, med virkning fra 1. november. Utvidelsen er et ønske fra begge partene i arbeidslivet, og har som formål å unngå at bedrifter som fortsatt har et midlertidig redusert arbeidskraftbehov tvinges til å nedbemanne. Den utvidede permitteringsadgang skal gi bedrifter mulighet til å beholde kompetanse i virksomheten, og ikke måtte si opp ansatte det er forventet å kunne gå tilbake til jobb når koronakrisen er over.

I forbindelse med den utvidede permitteringsperioden har regjeringen varslet at det skal innføres en ny arbeidsgiverperiode II på fem dager. Den nye arbeidsgiverperioden vil gjelde alle permitteringer over 30 uker, og skal hindre at permitteringsadgangen utnyttes unødig. Den nye arbeidsgiverperioden vil gi en ny plikt for arbeidsgiver til å vurdere behovet for fortsatt permittering. Endringen er foreslått med virkning fra 1. januar 2021.

Har du flere spørsmål knyttet til arbeidsrett og koronaviruset? Besøk vår Q&A for næringslivet, hvor vi har samlet over hundre ofte stilte spørsmål og svar.

Kontaktpersoner